Ambalaža

Cilj ovih proizvoda je reklama na upotrenim predmetima kao što su CD/DVD, podmetači za čaše, kutije, karte za igranje,...

 

© 2010 INDA d.o.o. Lukavac. Sva prava zadržana!