Offset i digitalna štampa

Offset štampa

Offset štampa je postupak umnožavanja kojim se djelovanjem pritiska u mašini za štampanje prenosi obojena slika originala sa štamparske forme na podlogu posredstvom gumene podloge Ovakva štampa omogućava visokokvalitetnu reprodukciju višebojnih višetonskih originala. Ovaj način štampe obezbjeđuje nižu cijenu po jedinici mjere prilikom štampe većih tiraža.

Ovom tehnologijom se štampaju:

 • leci
 • brošure
 • plakati
 • memorandumi
 • blokovi
 • knjige
 • flajeri
 • etikete
 • časopisi
 • kalendari
 • mape
 • fasickle
 • razglednice
 • pozivnice

 

Digitalna štampa

Kako je digitalna štampa nova tehnologija, priprema je jednostavnija, a mogućnost greške svedena na minimum. Priprema se vrši na računaru tako da praktično ono što vidimo na monitoru dobijamo u štampi. Digitalna štampa je jeftinija za male i srednje tiraže. Idealna štampa za: knjige malih tiraža, cjenovnike, pozivnice, kataloge, prospekte, vizlt kartice, brošure, probni otisak itd.

Prednosti digitalne štampe:

 • povoljnija cijena
 • skraćenje tehnološkog procesa
 • isplativost malih tiraža
 • svaki dokument može sadržavati varijabilne podatke.

 

 

© 2010 INDA d.o.o. Lukavac. Sva prava zadržana!