Proces štampe

U istoriji ljudi su uvijek težili da ostave pisane tragove iza sebe. Egipćanima je za to služio papirus i mastilo koje se dobijalo iz sipe, a kao drška za pero se koristila šuplja stabljika bambusa. Kasnije su Kinezi otkrili papir i ljudi su pisali po papiru ili na životinjskoj koži. Mnogo godina su ljudi tražili način da stvore poruku u formi iz koje će biti moguće proizvesti nekoliko kopija bez potrebe za ponovnim pisanjem. Tako je počeo razvoj štamparskih tehnika. Od drvenih blokova koji su služili kao šabloni, preko metalnih slova Johana Gutenberga, do današnjih modernih tehnika za štampu.

Da bi se putem nekih od tih tehnika danas dobio štampani industrijski otisak, konačni proizvod mora da pored štampe prođe i kroz nekoliko drugih bitnih faza:

  1. Konsultacije sa štamparijom i izbor štamparske tehnike
  2. Dizajn
  3. Priprema za štampu
  4. Štampa
  5. Dodatna obrada

© 2010 INDA d.o.o. Lukavac. Sva prava zadržana!